Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám záleží a proto Vás chceme informovat o jejich zpracovávání.

Budeme zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje, za účelem interní evidence Vaší účasti v klubu, a to po dobu trvání Vašeho členství klubu a dále po dobu 24 měsíců po ukončení členství v klubu. Tyto údaje budeme zpracovávat pro plnění práv a povinností vyplývajících z členství v našem klubu, tj. pro plnění smluvního (členského) vztahu mezi Vámi a naším klubem. Poskytnutí těchto osobních údajů je požadavkem nezbytným k Vašemu přijetí do klubu a k vedení Vašeho členství, v případě jejich neposkytnutí bohužel nejsme schopni Vás evidovat jako člena našeho klubu.

Vámi poskytnuté údaje předáváme do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov, IČ 00469548 (dále jen “ČUS”), a následně Výkonnému výboru ČUS, který bude tyto údaje zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny v ČUS, a to na základě Vámi uděleného souhlasu. ČUS bude Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání Vašeho členství klubu a dále po dobu 24 měsíců po ukončení členství v klubu.

Máte právo:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům může být účtována náhrada odpovídající nákladům zpracování žádosti,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Od 25. 5. 2018 budete mít ve vztahu ke svým osobním údajům také právo na:

  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a
  • výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů.