Co je Cheerleading

Cheerleading je sport!

Cheerleading je širokospektrálním sportem, obsahující tanec, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Soutěží se ve tří minutových dynamických choreografiích, které předvádí 16-25 sportovců. Důraz je kladen na technické provedení akrobatických prvků. Jak už právě zmíněný výčet aktivit napovídá, cheerleading je náročnou sportovní disciplínou, která vyžaduje pravidelnou a systematickou sportovní přípravu. Řadí se mezi koordinačně estetické sporty.

Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2016 byl uznán Mezinárodním Olympijským výborem a přijat jako oficiální sportovní odvětví v sekci neolympijských sportů.

Svou různorodostí najde uplatnění v tomto sportu velmi široká skupina dětí a mládeže a právě bohatá obsahová náplň tohoto sportu je u něho drží až do dospělosti. Náročnost cheerleadingu vyžaduje kladení důrazu na týmovou spolupráci, důvěru a zodpovědnost. Zejména při stuntování není možné bez těchto faktorů trénovat. Otočit salto s vrutem na zemi je náročné a cheerleaders ho otáčejí po výhozu ve vzduchu a musí věřit svým týmovým kolegům, že je opravdu dochytí. Pravidelný a zodpovědný trénink probíhá obvykle 2x až 4x týdně podle programu klubu a dosažené výkonnosti. Kromě specializace na cheerleading jsou tréninky zaměřené na celkový pohybový rozvoj dětí a mládeže.

.

_Zdroj: Cheerleadingjesport ([www.cheerleadingjesport.cz]